Kattenhotel sluit per 14 januari 2023

Kattenhotel sluit per 14 januari 2023

For English text, please read below)

 

Beste (oud-)klanten van het Kattenhotel, lieve allemaal,

 

Toen ik klein was dacht ik “later als ik groot ben, wil ik van alles worden en zijn”. Dat streven heb ik alle jaren volgehouden. Ik ben ook veel hiervan geworden en dat was én is heel fijn. Met veel liefde en passie ben ik alle dagen van de week het verzorgend personeel van jullie poezen en katers geweest. Maar omdat ik inmiddels krimp in plaats van nog groter groei, stop ik na 40 jaar dierverzorging met één van mijn fulltime banen, het Kattenhotel.

 

Na de komende kerstvakantie, vlak na mijn 60ste jaardag, gaat op 14 januari 2023 om 12:00 uur de deur van het Kattenhotel definitief dicht en ga ik verder met de Trimsalon én het vervullen van mijn dromen. De wereld is groot en ook mijn verlangen om nog meer te ontdekken. Dit houdt dan helaas ook in dat de eventueel reeds gemaakte reserveringen voor ná 14 januari 2023 komen te vervallen. Mijn excuses voor het hierdoor ontstane ongemak.

 

Ik dank jullie oprecht en uit de grond van mijn hart voor het geschonken vertrouwen, jullie ondersteuning (in onzekere tijden) en alle mooie attenties die ik van jullie mocht ontvangen. Ik heb mij mede daardoor heel waardevol gevoeld en al schrijf ik dit niet met droge ogen, de mooie en warme herinneringen draag ik altijd met me mee.

 

Liefs en geluk,

Petra van Winkelhof 

 

=======================

 

The Kattenhotel will be discontinued from 14th January 2023

 

 

Dear (former) customers of the Kattenhotel,

 

When I was little, I always thought “when I grow up, I want to become a lot of things”.This endeavour kept me going all these years.

I actually did achieve a lot of my dreams and this was -and still is- very nice. With an abundance of love and passion, I was the caring personnel for your cats, every day of the week. However, as I now am a shrinking adult instead of growing teenager, I will discontinue -after a period of 40 years of  pet care- one of my fulltime jobs, the Kattenhotel.

 

After coming Christmas holidays, just after my 60th birthday, the doors of the Kattenhotel will definitely close on 14th January 2023 at 12:00. I will continue with the Trimsalon and with fulfilling my dreams. The world is large and my desire to explore is even more so.

This also entails that any reservations for staying in the Kattenhotel after the 14th January 2023 will be cancelled. My apologies for the resulting inconvenience.

 

I sincerely thank you from the bottom of my heart for the trust given, your support (in uncertain times) and all the nice gifts which I have received over time from you. This made me feel very valuable and although I write this with tears in my eyes, the beautiful and warm memories I will always carry with me.

 

With love,

Petra van Winkelhof

 

 

 

 LET OP:  Vakantie perioden 2022

 In de volgende perioden zijn het Kattenhotel en de Trimsalon gesloten:

-    woensdag 8 juni 2022 t/m woensdag 6 juli 2022
-    maandag 7 november 2022 t/m zondag 27 november 2022


 Zowel het kattenhotel als de trimsalon zijn in bovenstaande perioden gesloten.  
 Gelieve met deze perioden rekening houden als u een nieuwe afspraak voor uw huisdier maakt.

TIP: Zet deze data in uw agenda, om teleurstelling te voorkomen.